ENSKILDA SAMTAL:

Jag arbetar som samtalscoach med enskilda samtal. Vi tittar gemensamt på hur den aktuella situationen ser ut idag, och hur vi tillsammans kan hitta strategier för att skapa en förändring.


Samtalen har en viss KBT-inriktning där vi sätter upp tydliga mål. Det finns utrymme för egna reflektioner då samtalen till stor del är av ”lyssnande” karaktär.


Det kommer också att bli en hel del hemuppgifter som t.ex. föra skrivbok, lyssna på och genomföra avslappningsövningar på egen hand m.m.


Priser: 50 min samtal 600kr