FENG SHUI BETYDER ORDAGRANT ”vind och vatten”. Feng Shui hjälper oss förstå hur vi påverkas av våra hem och våra arbetsplatser, men också av naturen och närliggande omgivningar.

Med enkla medel kan hem och arbetsplatser förändras så att de blir mer inspirerande, harmoniska och trygga.

Material och färger kan balanseras upp så ett rum känns t.ex. mer välkomnande.

Inom Feng Shui pratar man om att sitta, stå och ligga i ”kraftposition”,

d.v.s med en hel vägg bakom oss och med uppsikt över rummet, Det gör att vi känner vi oss mer trygga och avslappnade.

Genom att sätta upp personligt förankrade symboler och bilder, kan vi påminnas om saker vi behöver förändra i våra liv och därmed ta ett första steg till en förbättring.

Har du rum eller platser där du inte trivs? Har du eller barnen svårt att sova? Blir du trött och oinspirerad när du kommer hem? Har du svårt att koncentrera dig på arbetet? Är kollegerna irriterade och stressade?

Det här är några av alla de kloka och naturliga verktyg inom Feng Shui som hjälper oss att skapa miljöer som stärker oss.

Även om Feng Shui naturligtvis inte kan lösa alla problem är det förvånansvärt vilken förlösande kraft det kan ha - och vilka fantastiska förändringar i människors liv det kan inspirera till.

Kontakta mig om du vill ha hjälp att se hur ditt hem, trädgård, skola eller arbetsplats kan förändras med enkla medel.