Envox

ATT FÖRA IN NATUREN var den tanke som fick bli bärande i det här projektet.

Draperade tyger skapar en mjukare helhetskänsla.De boende kan sitta på soffan och betrakta färgerna och formerna.

I det här fallet användes sidenväxter p.g.a. den sparsamma belysningen samt tidsbrist för skötsel.

Med tanke på att de boende sällan kommer ut är det viktigt att de ändå får en ”känsla av natur”. Parkbänkar användes i bortre delen av korridoren för att skapa en ”utomhusmiljö”. Fågelkvitter och vattenljud skulle kunna användas för att förstärka upplevelsen ytterligare.


Föregående bild - Se andra bilder