Envox

EN TYPISK sjukhuskorridor på ett äldreboende ser ofta lång och ödslig ut, utan något att vila blicken på.

Det kan kännas oinspirerande för både personal, boende och anhöriga.

Dessutom skapar det stress.

Första intrycket när man kommer till en miljö ska kännas välkomnade och harmonisk.

Hur åstadkommer man det i en offentlig miljö när budgeten är knapp, och restriktionerna är många?


Se förändringen