ETT KONTOR FÖRÄNDRAS med hjälp av feng shui så att det blir mer inspirerande och harmoniskt.
Bilderna är tagna hos IT-företaget Envox AB som finns på Kungsgatan i Stockholm.
Miljöerna finns även dokumenterade i Svenska Dagbladets artikel om feng shui på arbetsplatsen. Se bildernaEN SJUKHUSMILJÖ FÖRÄNDRAS med hjälp av feng shui så att det blir mer inspirerande och harmoniskt för de boende.
Bilderna är tagna på Nacka Sjukhus efter ett uppdrag. Se bilderna